Uslovi kupovine

Ovim opštim uslovima kupovine (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda i usluga iz ponude firme aloservis.rs (u daljem tekstu: Alo Servis) putem Web shop-a.

Web shop Alo Servisa omogućava online kupovinu svim punoletnim fizičkim licima i pravnim licima (u daljem tekstu: Korisnici) izbor i online kupovinu.

1. PRIJAVLJIVANJE KORISNIKA

Korisnik kreiranjem naloga na sajtu unoseći podatke o porudžbini, između ostalog, prijavljuje se za korišćenje sajta www.aloservis.rs i ostvaruje pravo da putem Web shopa – “Prodavnica Dodatne Opreme” vrši online kupovinu Proizvoda.

Korisnik je u postupku kreiranja naloga i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka u obavezi da unese tačne i potpune lične podatke, a u vezi sa tim podacima daje, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, izričitu saglasnost Internet kupovine da iste obrađuje i čuva za potrebe izvršenja njegovih obaveza u vezi sa Proizvodima naručenim putem Web shopa ili njegovih na zakonu zasnovanih obaveza, naplate potraživanja, razvoja njegovih usluga i sprečavanja potencijalnih zloupotreba.

Internet kupovina će, u skladu sa važećim propisima, preduzeti sve raspoložive mere u cilju zaštite podataka o Korisniku, kao i o podacima o izvršenoj kupovini. Navedeni podaci će se smatrati poslovnom tajnom.

Podaci o Korisniku koje Korisnik dostavi Internet kupovini neće biti korišćeni u cilju dostave reklamnih obaveštenja, osim ukoliko Korisnik za to prethodno ne da izričitu saglasnost.

 

2. CENE

Cene na sajtu www.aloservis.rs Proizvoda su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Cene Proizvoda podložne su promeni do momenta potvrde kupovine putem Web shopa.

3. NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje Proizvoda preko sajta www.aloservis.rs se iskljčivo vrši pouzećem, s tim u slucaju plaćanja pouzećem korisnik plaća naznačenu sumu kurirskoj službi prilikom preuzimanja paketa.

– Cene svih proizvoda i usluga na ovom sajtu, izražene su u dinarima sa obračunatim PDV-om.

– Zadržavamo pravo promene cena svih proizvoda i usluga, bez prethodne najave i objave na ovom sajtu.

Plaćanje se vrši prilikom preuzimanja robe na adresi primaoca.

Plaćanje se vrši u dinarima.
4. DOSTAVA

Dostava naručenih Proizvoda putem Web shopa vrši se na adresu Korisnika koju je Korisnik naveo prilikom prijavljivanja. Dostava je moguća isključivo na teritoriji Republike Srbije.

Po evidentiranju naručenih Proizvoda/Usluga, vrši se provera podataka za koje Internet kupovina smatra da su potrebni, poštujući pozitivnopravne propise, i to putem provere kroz bazu podataka ovlašćenih službi internet kupovine ili pozivanjem Korisnika, a sve u cilju provere ispunjenosti uslova za izvršenje kupovine. Po izvršenoj proveri podataka i evidentiranju porudžbine Internet kupovina dostavlja Korisniku potvrdu o mogućnosti kupovine Proizvoda/Usluga, nakon čega se naručeni Proizvod/Usluga isporučuje Korisniku

Internet kupovina će kontaktirati Korisnika na dostavljeni kontakt broj i/ili e-mail adresu, proveriti tačnost adrese na koju je pokušana isporuka i ponoviti postupak isporuke.

 

Uslovi dostave 

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekat. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan da nosi robu do sprata na kome se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem dostavnih službi  koje obavljaju usluge transporta.

Okvirni rok isporuke je 2 radna dana.

Procenjeno vreme dostave može biti i duže od naznačenog ukoliko naručeni proizvodi nisu trenutno dostupni ili ste potvrdu o online kupovini dobili u toku vikenda  ili državnih praznika.

Ostali uslovi dostave: 
Proizvodi će biti zapakovani tako da uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu da se oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda da proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno da odbije preuzimanje pošiljke na kojoj su vidljiva spoljna oštećenja.
Roba je osigurana od gubitka u dostavi. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe da potpiše otpremnicu ili dostavnicu koju dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.
Iznos dostave zavisi od težine naručene robe i njene vrednosti, a cenovnik možete videti na web adresama firmi koje vam dostavljaju robu.
5. OPŠTE ODREDBE

Internet kupovina zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajen način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu Proizvoda dostupnih preko Web shopa.

Na kupovinu putem Web shop-a primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu danom objavljivanja na Internet strani Internet kupovina. Danom stupanja na snagu ovih Opštih uslova, prestaju da važe Opšti uslovi korišćenja usluge Web shopa.

 

Uslovi korišćenja

Lični podaci koje prosledite sajtu aloservis.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti podataka. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

Internet kupovina na ovoj lokaciji ne želi od vas da prima poverljive ili druge informacije kojima ne može slobodno da raspolaže. Svi materijali, informacije ili druga saopštenja koja prenosite ili šaljete na ovu lokaciju neće se smatrati poverljivim i onima kojima se ne može slobodno raspolagati aloservis.rs nema nikakve obaveze prema ovim saopštenjima. Naši zaposleni mogu da kopiraju, otkrivaju, distribuiraju, primenjuju ili na drugi način koriste saopštenja i sve podatke, slike, zvukove, tekst i sve ostale materijale u njima sadržane za bilo koje odnosno za sve komercijalne i nekomercijalne svrhe.

Naravno, u ovu grupu podataka ne spadaju vaši lični podaci. Njih, u skladu sa našom Politikom privatnosti, koristimo samo za internu upotrebu, ne obelodanjujemo niti prosleđujemo trećim licima, već koristimo isključivo za potrebe obrade vaših porudžbenica.

 

www.aloservis.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

 

Proizvodi, usluge i materijali sa sajta www.aloservis.rs su odstupni za korišćenje samo unutar Republike Srbije. Dalja preprodaja proizvoda i usluga van teritorije republike Srbije nije dozvoljena i to radite na sopstvenu odgovornost. Ako odlučite da pristupite našoj internet prodaji izvan Srbije, to radite na sopstvenu inicijativu i smatrate se odgovornim za poštovanje važećih lokalnih zakona. Ovi Uslovi se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije i neće se primenjivati načela o rešavanju neusaglašenosti zakona.

 

Internet kupovina može revidirati ove Uslove bilo kada, ažuriranjem ovog dokumenta. Povremeno posećujte ovu stranicu da biste pregledali Uslove koji trenutno važe, zato što su oni za vas obavezujući. Određene odredbe ovih Uslova mogu se zameniti izričito navedenim pravnim obaveštenjima i uslovima dostupnim na određenim stranicama ove lokacije.

 

Lični podaci koje prosledite sajtu www.aloservis.rs u svrhu dobijanja proizvoda ili usluga biće tretirane u skladu sa našim dokumentom o privatnosti podataka. Zabranjeno je slanje ili prenošenje na ovu lokaciju ili sa nje bilo kojih nezakonitih, pretećih, uvredljivih, klevetničkih, opscenih, pornografskih ili drugih materijala koji su u suprotnosti s bilo kojim zakonom.

 

 

 

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

065 7 000 000

065 6 333 355

Ili putem mail-a: 

Ili možete doći lično na adresu servisa: Terazije 15-23 11000 Beograd  

Vaš Alo Servis.